Unga drömmars vision är att kunna hjälpa så många människor som möjligt att uppnå sin dröm om ett bättre välmående.

Unga drömmar har sedan 2013 arbetat för att minska den psykiska och fysiska ohälsan hon barn, unga och vuxna.

Vi är en ideell organisation som vill främja människors utveckling både individuellt och i grupp genom att sprida kunskap, upplevelsebaserat lärande, fysiska aktiviteter och socialt stöd. 

Vår vision är att kunna hjälpa så många människor som möjligt att uppnå sin dröm om ett välmående liv. Alla har vi en dröm av ett välbefinnande tillstånd, det kan vara olika för varje enskild individ, men det gemensamma vi alla önskar är att vara lyckliga. Alla människor har inte de förutsättningar eller verktyg för att uppfylla det, därav genomsyras allt vi gör med ett holististisk synsätt.

Det vill säga, vi ser till hela människan där fysisk aktivitet, mental balans mellan tänkandet och vila leder till en bättre självinsikt och välmående.

Det holistiska synsättet inkluderar åtta olika element, fysisk-, mental-,  emotionell-,  psykosocial-, andlig-, sexuell-, social hälsa och miljö.

Alla delar är lika viktiga.

Unga drömmar arbetar efter alla dessa element som grundpelare i föreningen för nå ut till så många som möjligt.

Unga drömmar vill utveckla metoder och verktyg tillsammans med målgruppen för att arbeta förebyggande  innan sjukdomar uppstår. Vi vill sprida kunskap för att skapa balans att var och en ska kunna bli sitt bästa jag och nå sin fulla potential.