Projekt HIF – Hälsa i Fokus

Vi vill med Hälsa i Fokus-projektet erbjuda aktiviteter för att få barn och ungdomar att röra på sig för att minska övervikt vilket var fjärde barn lider av men också öka välmående i sin helhet. Genom detta vill vi skapa ett forum för gemenskap, kamratskap och samhörighet samtidigt som vi tränar på att varva ner och ha ett mer medvetet tillstånd som får ner stressen.

Syfte:

Syftet med Hälsa i Fokus-projektet är att ge barn och unga med och utan funktionsnedsättning ökat välmående, förbättrade sociala förmågor samt bättre skolresultat med hjälp av beprövade metoder såsom rörelseaktiviteter, närvaro-, fokuserings-, stressreducerings- och liknande övningar som baseras på hikari, mindfulness m.m. för att öka det inre och fysiska välmående hos målgruppen.

Syftet med projektet är också att aktivera fler barn och ungdomar som har någon form av funktionsnedsättning i olika fysiska aktiviteter som stärker och utvecklar deltagarna i deras självbild och självkänsla samt ger bra kompisrelationer, tillgång till sociala nätverk och förankring in i och motivation till vidare studier och vidare rörelse. 

Träning:

Träningspass som vi vill erbjuda har flera moment i varje tillfälle, att få deltagarna att träna för att känna efter hur man mår just i stunden och efter man har gjort andningsövningar/stressreduceringsövningar och tränat, det andra är att röra på sig där träningen är inspirerad av en mängd olika sporter, kampsporter och yoga men utan prestations press eller kamp och utgår ifrån ens egen förmåga. 

Kost och hälsa:

Vi vill bjuda in experter såsom dietister, kostrådgivare mm för att sprida och höja medvetenheten och kunskapen om att äta rätt. 

 

Lördagar:

Sammanlagt erbjuds 20-25 tillfällen per termin som deltagarna kan välja mellan: hikari do. fotboll, innebandy, taekwondo, boxning, brottning, kickboxning, thaiboxning, yoga, capoeira mm.