Aktiviteter

Delta tillsammans

Ett metodutvecklingsprojekt. Projektets syfte är att motverka och förebygga psykisk ohälsa, stress och liknande hos unga och vuxna med intellektuella funktionsvariationer genom att utveckla ett målgruppsanpassat program, en verktygslåda baserat på skogsbad, Mindfulness och Hikari för målgruppen. På så sätt kan tusentals unga och vuxna personer med intellektuella funktionsvariationer få tillgång till målgruppsanpassade övningar för att, enskilt och i grupp, öka sitt välmående.

HIF – Hälsa i Fokus

HIF erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar för att minska övervikt, vilket var fjärde barn lider av. Men också att öka välmåendet i sin helhet. HIF är ett forum för gemenskap, kamratskap och samhörighet. HIF tränar på att varva ner och ha ett mer medvetet tillstånd som minskar stress.

Workshops

Unga drömmars workshops syfte är att deltagarna ska interagera och utbyta erfarenheter och utöva övningar tillsammans med andra. Genom våra workshops får deltagarna möjlighet till nya reflektioner genom spegling och övning av medveten närvaro.

Läger

På våra läger är målet att få landa i en stilla miljö i vacker natur. Fokusområdet varierar beroende på årstid samt vilken målgrupp lägret riktar in sig till. Vi anordnar exempelvis läger med fokus på hälsa och kost, gemenskap och social träning, rörelse och träning och medveten närvaro.

Träning & rörelse

Unga drömmar vill erbjuda möjlighet till att prova på träning och rörelse. För att må bra ur ett holistiskt perspektiv behöver vi vårda och ta hand om oss själva.  Unga drömmar skapar och utvecklar träningsmodeller som får deltagarna att känna glädje och förstärka medvetenheten om att kropp och själ hänger ihop.

Ledarutbildning

Unga drömmar håller i ledarutbildningar utifrån evidensbaserade och beprövade metoder och bemötande.

Hikari Do

För målgrupper med funktionsutmaningar.  Fysiska aktiviteter varvas med mental träning. Hikari Do är österländsk träning utan kamp eller krav på prestation. Inspirerad av Bushido, Zenbuddism, Taoism men även Mindfulness, förhållningssätt och attityd. Fokus läggs på röresleglädje, gemenskap och tillhörighet.

Lördagar kl 12:00 – 13:00, Säsongen startar 19 augusti 2023
Ålder 8 – 15 år
Idrottsvägen 4, Bjuv
.

Välmåendeträning

Unga drömmar är samarbetspartner i KFUM Syds projekt ”Välmåendeträning för barn och unga med funktionsnedsättning”. Här får man som deltagare bl.a. träna på kroppskännedom – att vara medveten om och känna sin kropps möjligheter som är en nödvändig utgångspunkt för större fysiskt och psykiskt välmående.

KFUM Ystad Projekt Tryggare Vardag

Projekt Tryggare Vardag

Unga Drömmar är samarbetspartner till KFUM Ystad i projekt Tryggare Vardag. Ett metodutvecklingsprojekt av, för och med personer med Parkinsons sjukdom.

Syftet är att ge personer med Parkinsons sjukdom ökad egenmakt, bättre livskvalitet samt nya kunskaper om och konkreta handlingsverktyg för en tryggare vardag. Framför allt har projektet fokus på olika falltekniker.

Social träning

Vi erbjuder social träning genom intellektuell förståelse och praktiska övningar. Syftet med social färdighetsträning är att öka social kompetens och problemlösningsförmåga. Tillsammans med våra deltagare vill vi utforska och förstärka våra positiva sociala förmågor samt utmana oss själva.

Självkänsla

Att uppleva sig älskad, sedd och accepterad som man är, är faktorer för en sund självkänsla. Vi tränar barn och ungdomar att förstärka sin självbild. Genom insikt växer självförtroendet och med målsättning kan dröm bli verklighet. 

För att uppnå psykisk välmående behöver vi fördjupa oss i oss själva.

Mera Liv

Mera LIV – Lugnt inre välmående – vänder sig i första hand till personer med hjärntrötthet, stroke eller Parkinsons sjukdom och deras anhöriga. LIV har anpassade övningar som kombinerar tekniker från hikari, mindfulness, yoga, dans samt rörelsemönster från kampsporter.

Med syfte att uppnå ett inre, stressbefriat lugn, att stimulera rörlighet och balanssinne samt ökad syresättning.