Välkommen till Unga Drömmar

We have a Dream

“Alla ska kunna uppfylla sina drömmar om ett bättre och mer hälsosamt välmående”

Mental hälsa

Fysisk hälsa

Social hälsa

Genom olika projekt och samarbeten arbetar Unga drömmar långsiktigt med att öka den psykiska och fysiska hälsan hos människor. Vi vill bygga broar mellan barn, ungdomar och vuxna, öka medvetenheten kring holistisk hälsa och erbjuda konkreta verktyg.

Det som genomsyrar vårt arbete är tron på att allt kan börja med en dröm.

Vågar vi drömma, skapar vi visioner, möjligheter, ambitioner, motivation och till sist verklighet.

“Tack Unga drömmar för de övningarna vi lärt oss, jag är mycket mindre stressad och kan hantera svåra situationer på ett lugnare sätt”

Välkommen till
Unga Drömmar

Unga drömmar har sedan 2013 arbetat för att minska den psykiska och fysiska ohälsan hos barn, unga och vuxna.

Vi är en ideell organisation som vill främja människors utveckling både individuellt och i grupp genom att sprida kunskap, upplevelsebaserat lärande, fysiska aktiviteter och socialt stöd.

Välmående och holistisk hälsa bygger på flera element, de allra viktigaste är de vi vill satsa på i alla våra projekt.

Vår vision är att kunna hjälpa så många människor som möjligt att uppnå sin dröm om ett välmående liv. Alla har vi en dröm av ett välbefinnande tillstånd, det kan vara olika för varje enskild individ, men det gemensamma vi alla önskar är att vara lyckliga. Alla människor har inte de förutsättningar eller verktyg för att uppfylla det, därav genomsyras allt vi gör med ett holististisk synsätt.

Det vill säga, vi ser till hela människan där fysisk aktivitet, mental balans mellan tänkandet och vila leder till en bättre självinsikt och välmående.
Hos oss ska alla bli sedda och respekterade. Vi står för medmänsklighet oavsett kön, etnicitet, bakgrund, sexuell läggning och ålder.

Unga drömmar är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.